Konteyner Takibi – Konteyner Takip Formu İşlemleri

  • Konteyner Takip Formu bilgi girişinin yapılması
  • KTF formu nun basılması
  • Excel üzerinden KTF bilgilerinin otomatik oluşturulması
  • Excel üzerinden KTF lerin tescil numarasının işlenmesi
  • KTF Tescili için uygun formatta excel oluşturulması
  • KTF süre takibi
  • Yurtdışı edilmiş konteynerlerin raporlanması
  • Dış sistemlerle entegrasyon
kk